Bezoekersinfo

Er wordt hard gewerkt aan opleveren van de vernieuwde vitrines met tekst en inhoud. Vanaf 11 mei is alles gereed en klaar voor bezichtiging. Tot die tijd zijn we gewoon open op onze reguliere tijden. Bewonderen van expositie Janny Vellinga en een bezoekje aan het zodenhuis zijn zeker de moeite waard.

Reserveren voor groepen of andere momenten is mogelijk per telefonisch contact (06-16523067 of 0518-481021) of email (yebhettingaskoalle@gmail.com). Op afspraak open voor groepen van minimaal 5 personen, mits minimaal 1 week van tevoren bij ons gereserveerd. Kosten zijn 10 euro per persoon. Dit is dan inclusief koffie/thee en een inleiding/ rondleiding indien gewenst. Uitgebreidere aanvragen kunnen in overleg gemaakt worden.

Toegangsprijs
€4,- per persoon

Routebeschrijving
Adres: Camstrawei 18, 8852 RH Firdgum


View Larger Map

OUDE ZEE_Avatar

De omgeving van Firdgum

Welkom in het Friesland dat geïnspireerd is door een oude zee. Een regio waar de zee eeuwenlang mee speelde. Met voormalige kwelders, dijkjes en zeeslenken. Maar ook karakteristieke terpdorpjes en de historische steden Harlingen, Franeker en Leeuwarden. Een open landschap boordevol streekproducten. Met bewoners die de cultuur dragen van dit eeuwenoude landschap.

U ontdekt hier een veelheid aan Romaanse kerkjes, theetuinen, archeologische goudschatten, kunstroutes, verrassende musea, aardewerk, openlucht theater en kleine kasteeltjes. Bezoekers van Noordwest-Friesland vinden hier verdieping dankzij authentieke verhalen, oprechte ontmoetingen, het landschap van de Waddenkust en de grote mate van cultuur.

Interessante links

www.oudezee.nl
www.uytland.nl
www.greidhoeke.com
www.franeker.frl
www.harlingen-friesland.nl
www.oudtzummarum.nl
www.terpenland.frl

ANWB Fietsroute

Yeb Hettinga Museum ligt aan één van de fietsroutenetwerk van de ANWB. Recreatieve fietsers kunnen gemakkelijk zelf een route uitstippelen. De routes zijn uitstekend geschikt voor een middag of zelfs enkele dagen fietsplezier. Bij Yeb Hettinga Museum is er een gelegenheid tot een sanitaire stop en de koffie/thee staat klaar, terwijl u lekker even kunt uitrusten. Kortom, Noardwest Fryslan op de fiets is nog meer genieten. Uiteraard kunt u bij ons ook de volledig of een (deel)fietskaart kopen.

Meer informatie: www.anwb.nl/fietsen/fietsroutes/zoeken 

Terpenland

Langs de Friese Waddenkust werken vier kleinschalige musea, de archeologische steunpunten, samen onder de naam TerpEnLand. Nadat in 2021 het geheel vernieuwde steunpunt in Hegebeintum haar deuren opende, zijn ook de steunpunten in Wijnaldum, Firdgum en Oudebildtzijl op de schop gegaan.

De ambitie van TerpEnLand is het tonen van de unieke geschiedenis van de Friese Waddenkust. Dat is gelukt: de vier archeologische steunpunten vertellen met hun exposities sámen het verhaal over ‘leven met het water’. Verhalen over een superkoning en huizen gebouwd van kwelderzoden. Verhalen over dijkenbouwers en eeuwenoude skeletten. Elk archeologisch steunpunt heeft een eigen lokaal thema, maar wie alle exposities bezoekt ziet dat de verschillende verhalen samensmelten tot één geheel.

De vernieuwde exposities brengen unieke, niet eerder getoonde, aspecten van de geschiedenis bij elkaar. Zo zijn in Wijnaldum na de opgravingen in 1991-1993 decennialang materiaalstudies gedaan. De expositie aldaar brengt voor het eerst de studies en materialen, zoals botten, aardewerk en metaalvondsten, bij elkaar. Uniek is ook dat de gouden mantelspeld (fibula) van Wijnaldum, één van de archeologische topstukken van Fryslân, in al zijn materiaalrijkdom is ontleed in een vele malen uitvergrote versie.

De expositie in Firdgum is grotendeels gericht op het in 2015 gebouwde Zodenhuis. Met behulp van echte vondsten en materialen wordt het hoe en waarom achter de bouw van het zodenhuis uit de doeken gedaan. In Oudebildtzijl wordt de dijkenbouw getoond aan de hand van de geschiedenis van ’t Bildt; één van de grootste inpolderingen van Nederland. De expositie in Hegebeintum, de hoogste terp van Nederland, besteedt aandacht aan de vroegmiddeleeuwse grafvelden die daar gevonden zijn: wat vertellen de vele voorwerpen die aan de doden werden meegegeven over de terpbewoners?

De vernieuwing van de archeologische steunpunten werd mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeenten Harlingen en Waadhoeke, provincie Fryslân, het Waddenfonds, het Cultuurfonds en Stichting Bildtse Belangen. Vrijwilligers hebben bijna 600 uur ingezet bij renovatiewerkzaamheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *