Over het museum

In 2001 is het Yeb Hettinga Museum officieel geopend de oude school van Firdgum. 

Het dorp Firdgum
Firdgum is maar een klein dorpje. Het is meer een gehucht dat vroeger op een hoge terp was gelegen, ook wel Feirdigheim genoemd. De oude zeedijk (Griene Dyk) die door Beetgum en Berlikum rond het Bildt loopt, verenigt zich op de bodem van het dorp. Het dorp ontleende enige belangrijkheid aan vier states die er hebben gestaan. Eén daarvan is de Camstra State, die Yeb Hettinga in 1986 kocht. Van Camstra State is een kelder met opkamer, waarin een grote schouw met bovenmantel van zandsteen, bewerkt in vroeg renaissance stijl, denkelijk van omstreeks 1500, met betegeling van Karel V en wapens in terra cotta overgebleven.

Over Yeb Hettinga
Yeb Hettinga (1938-1999), opgegroeid in de ‘Bjusse’, een streek in de buurt van Klooster Lidlum, waagde op jonge leeftijd na de oorlog met ‘een pear sinten op ‘e bûse’ zijn overtocht naar het land met de onbegrensde mogelijkheden: Amerika. Opzoek naar nieuwe mogelijkheden. ‘Survival’ was zijn motto en hij verdiende daar de kost met onder andere het huis aan huis venten van boeken en schilderwerkzaamheden. De ‘Amerikaanse droom’ werd voor hem echter geen werkelijkheid en na een paar jaar keerde hij terug naar Nederland, waar hij boerenarbeider werk vond in Groesbeek. Niet veel later nam hij de boerderij over van zijn baas. Toen hij in 1986 voor deed om de Camstra State in Firdgum te kopen had Yeb Hettinga wat hij wilde. Een weliswaar sterk verwaarloosde, maar wel historische boerderij.

Mini museum
Al vrij snel begon Yeb Hettinga een gedeelte van zijn boerderij in te richten als een mini museum. In zijn vrije tijd was hij een verwoed verzamelaar van oude landbouwwerktuigen. Tevens speurde hij met een dorpsgenoot Wietse Leistra, die in het bezit was van een metaaldetector naar oude voorwerpen. Zoals een muntenverzameling, kledinghaakjes uit 1700 en allerlei andere voorwerpen. Nu zijn deze voorwerpen in de voormalige school te bezichtigen. Jarenlang had het schooltje dienst gedaan als aardappelopslag. Het 1900 gebouwde schooltje was tot de dertiger jaren de plaats waar de jeugd van Firdgum hun onderwijs kreeg. Toen de school werd opgeheven, kocht Yeb Hettinga het gebouw met de bedoeling hier op ten duur zijn historische verzameling onder te brengen. Boerenarbeider Theo van der Walt knapte het pand op. Toen Yeb Hettinga in 1999 overleed, bleeft Theo nog anderhalf jaar in dienst om de klus af te maken.

Na zijn overlijden
Helaas kon Yeb Hettinga zelf niet meer getuige zijn van het resultaat van al zijn inspanningen. Dankzij onder andere het niet aflatende werk van schoonzoon Dries Bosma en de stichting Yeb Hettinga Skoalle, die ook in 2001 is opgericht, is het monument voor zijn schoonvader er toch gekomen. Dries Bosma is tevens voorzitter van de stichting Yeb Hettinga Skoalle. Ook de oudheidkundige vereniging Barradeel vindt er onderdak, want Yeb Hettinga was jarenlang voorzitter van deze vereniging. De benedenruimte kan op gedeeld worden en is geschikt als vergaderruimte voor verschillende verenigingen. Ook de ruimte is te benutten voor exposities.

In het museum is onder andere een film te bekijken waarin Yeb Hettinga zelf een rondleiding geeft in het Camstra State en het ontstaan van zijn museum en privé collectie.

 Terpenland – route van vier musea over archeologie langs het wad

Logo TerpenLand

In de dorpen Wijnaldum, Firdgum, Oude Bildtzijl en Hegebeintum zijn vier kleine musea te vinden met informatie over archeologie langs de Waddenkust. Deze musea werken samen onder de naam ‘Terpenland’ en hebben alle vier net even een ander thema.

Wijnaldum heeft het verhaal over de fibula (mantelspeld). Meer informatie over Archeologie in Wijnaldum

Oude Bildtzijl heeft informatie en opgravingen over de oude Middelzee. Meer informatie over de Aerden Plaats in Oude Bildtzijl

In Hegebeintum wordt het verhaal van de hoogste terp en de bijzondere grafcultuur verteld. Meer informatie over bezoekerscentrum Terp Hegebeintum

Meer over Archeologie in Friesland weten? Dan is deze website interessant!

Download hier het informatiebord over Terpenland.

Eén gedachte over “Over het museum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *