Cheque Coöperatiefonds Rabobank en Fonds Nij Bethanië voor de haringboot

Aangezien we de haringboot graag naar Furdgum willen halen en na restauratie definitief willen tentoonstellen bij het museum, is er veel geld nodig. Afgelopen donderdag 12 mei heeft Dhr. R. Venema namens de Rabobank Noord-West Friesland, Coöperatie fonds, een financiële bijdrage van €4500 middels een cheque overhandigt aan het bestuur van de Yeb Hettinga Skoalle. Ook heeft Nij …

De laatste originele haringboot van oud-Barradeel 

De zeedijk anno 2021. Een nietszeggende leegte. Vroeger, toen het leven nog veel leuker was, moest je aan de zeedijk zijn. In plaats van wind, regen en stilte, zette het eigenzinnige vissersvolk van de zeedyksters er destijds de toon. Het gonsde er van de bedrijvigheid. Er stonden wellicht zo een honderdvijftig huisjes langs de zeedijk. …